Kategorie

Aktualności

2016-09-01
Nowy Katalog SAD 2017!!
Nowy katalog już na stronie! »pic1
2016-08-18
Urlop w Pracowni.
Urlop w Pracowni. »pic1
2016-05-30
Wyprzedaż!
Czyścimy magazyn! »pic1

Newsletter

imię:
e-mail:

Akceptujemy płatności

Akceptowane płatności

Odstąpienie od umowy


1.  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że jest nie uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem dokumentacji i nie nosi śladów eksploatacji.


2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia Klienta w posiadanie (dostarczenia Klientowi) zamówionego towaru.


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Sklepu lub na adres e- mail wskazany w pkt II niniejszego Regulaminu.


4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.


5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6.     Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Klient zobowiązany jest odesłać sklepowi otrzymany towar w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez siebie od umowy wraz z otrzymaną fakturą VAT. Brak odesłania towaru i faktury Sklepowi, powoduje możliwość wstrzymania się Sklepu ze zwrotem Klientowi wpłaconych przez niego kwot do czasu otrzymania zwróconego towaru.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


 

Copyright © 2012 Webton.pl
Tworzenie stron Webton.pl