Kategorie

Aktualności

2016-09-01
Nowy Katalog SAD 2017!!
Nowy katalog już na stronie! »pic1
2016-08-18
Urlop w Pracowni.
Urlop w Pracowni. »pic1
2016-05-30
Wyprzedaż!
Czyścimy magazyn! »pic1

Newsletter

imię:
e-mail:

Akceptujemy płatności

Akceptowane płatności

REKLAMACJE  1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar bez wad.
  2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych zamówionych towarów, Klient zobowiązany jest zgłosić sklepowi istnienie wad w terminie 30 dni od dostarczenia Mu zamówionego towaru. Reklamacja winna zostać dokonana pod rygorem nieważności na piśmie, skierowanym na adres siedziby Sklepu. W reklamacji Klient winien określić wadę i czas jej powstania i zauważenia.
  3. W przypadku dostarczenia Klientowi towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera (listonosza), czy dostarczony towar nie został mechanicznie uszkodzony podczas transportu. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne winny zostać spisane w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności kuriera (listonosza). W/w protokół stanowi wyłączny dowód istnienia uszkodzeń mechanicznych towarów i jedyną podstawę reklamacji z powyższego tytułu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w terminie 5 dni roboczych od jej wpływu.
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeśli dany towar znajduje się na stanie sklepu, Klientowi przysługiwać będzie prawo do jego wymiany lub zwrotu, w razie niedostępności towaru na wymianę, Klientowi przysługiwać będzie zwrot ceny sprzedaży. Zwrot ceny, o którym mowa powyżej nastąpi w terminie 5 dni roboczych. w taki sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata ceny przez Klienta, chyba że Klient wyrazi życzenie innej formy płatności zwracanych środków.
  6. Koszt odesłania wadliwego towaru oraz koszt przesyłki towaru na wymianę ponosi Sklep.
  7. Nieznaczne różnice kolorystyczne dostarczonych towarów, w szczególności wynikające z właściwości komputera klienta, nie stanowią podstawy reklamacji.
  8. Podstawą reklamacji jest faktura VAT otrzymana przez Klienta łącznie z zamówionym towarem, oraz w przypadku określonym w ust. 3 protokół reklamacyjny.

 

Copyright © 2012 Webton.pl
Tworzenie stron Webton.pl